Дозиметър-радиометър

МКС-07 ПОШУК

Дозиметър-радиометър - МКС-07 ПОШУК

  • Дозиметър-радиометър - МКС-07 ПОШУК
  • Дозиметър-радиометър - МКС-07 ПОШУК
  • Дозиметър-радиометър - МКС-07 ПОШУК

Предназначение
•  Измерване на мощността на амбиентния еквивалент на дозата от гама- и рентгеново лъчения (МЕД).
•  Измерване на амбиентния еквивалент на дозата от гама- и рентгеново лъчения (ЕД).
•  Измерване на повърхностната плътност на потока бета-частици.
•  Измерване на повърхностната плътност на потока алфа-частици с помощта на детекторен блок за алфа-лъчение БДПА-07 (по специална поръчка).
•  Измерване на плътността на потока топлинни и бързи неутрони с помощта на детекторен блок БДПН-07 (по специална поръка).