Многофункционален преносим радиационен монитор/идентификатор

PM1401K-3M

Многофункционален преносим радиационен монитор/идентификатор - PM1401K-3M

  • Многофункционален преносим радиационен монитор/идентификатор - PM1401K-3M

Серията радиационни монитори PM1401K-3 включва широка гама от устройства "всичко в едно" за откриване на радиация, мощност на дозата и измерване на замърсяване, спектрометрия и идентификация на радионуклиди.
Моделът PM1401K-3M е монитор само за гама лъчение без неутронен детектор. Приборът е предназначен за бързо и надеждно измерване на мощността на амбиентния еквивалент на дозата, откриване на източници на алфа, бета, и гама лъчения, измерване на плътността на потока на алфа и бета лъчения, извличане на гама спектри, идентифициране на радиоизотопи и измерване на замърсяване на храна/почва с 137Cs.
 

Особености
• Съхранение на до 10000 събития и 1000 спектри
• Звукови, визуални и вибрационни сигнализации
• Категоризация на идентифицираните радионуклиди
• Удароустойчив херметичен корпус IP65
• Радионуклидни библиотеки - разширяеми и редактируеми
• USB комуникация с PC
• Вграден GPS модул