Многофункционален преносим радиационен монитор

PM1401K3-E

Многофункционален преносим радиационен монитор - PM1401K3-E

  • Многофункционален преносим радиационен монитор - PM1401K3-E

Серията радиационни монитори PM1401K-3 включва широка гама от устройства "всичко в едно" за откриване на радиация, мощност на дозата и измерване на замърсяване, спектрометрия и идентификация на радионуклиди.
Моделът PM1401K-3E е опростен модел без функции за идентификация и измерване на активността на 137Cs, който е предназначен за бързо и точно откриване на източници на алфа, бета, гама и неутронни лъчения, както и измерване на плътността на потока на алфа и бета лъчения и извличане на гама спектри
 

Особености
• Съхранение на до 10000 събития и 1000 спектри
• Звукови, визуални и вибрационни сигнализации
• Удароустойчив херметичен корпус IP65
• USB комуникация с PC
• Вграден GPS модул