Дозиметър-радиометър универсален

МКС-УМ

Дозиметър-радиометър универсален - МКС-УМ

  • Дозиметър-радиометър универсален - МКС-УМ
  • Дозиметър-радиометър универсален - МКС-УМ
  • Дозиметър-радиометър универсален - МКС-УМ
  • Дозиметър-радиометър универсален - МКС-УМ
  • Дозиметър-радиометър универсален - МКС-УМ

• Възможност за измерване на МАЕД от гама-лъчение с помощта на вграден в пулта детектор. • Автоматичен избор на интервали и диапазони на измерване. • Наличие на сигнализации за всеки регистриран гама-кванта или бета-частица. • Осветяване на индикатора и органите на управление на тъмно. • Зареждане на литиево-йонния акумулатор с помощта на монтирано зарядно устройство от: — собствена соларна батерия, — автомобилен акумулатор 12V, — промишлена мрежа 220V/50Hz с помощта на преобразовател на напрежение. • Индикация за разряда на източниците на захранване на различни нива. • Възможност за работа в условия на атмосферни валежи, запрашена атмосфера (степен на защита IP67) и при потапяне на външния широкодиапазонен детектор във вода на дълбочина до 0,5 м. • Измерване на аварийни нива на МАЕД от гама-лъчение с поставяне на външния широкодиапазонен детектора на разстояние до 30 м. • Наличие на аналогов индикатор за интензивността на лъчението. • Възможност за запис в енергонезависимата памет с предаване в РС чрез инфрачервен порт до 1500 резултата от измервания с привързване към координатите на местността (вграден приемник GPS/GLONASS). • Възможност за преглед на записаните резултати от измерванията на собствения индикатор. • Възможност за работа с прибора със средства за индивидуална защита (гумени ръкавици). • Широк работен температурен диапазон (-40…+50°С). • Устойчивост на индикатора на температура до +95°С.