Сигнализатори

Интелигентeн детектор за гама-лъчение - Gamma Sapiens

Интелигентeн детектор за гама-лъчение

Gamma Sapiens

повече информация
Интелигентния детектор за гама-лъчение Gamma Sapiens е предназначен за притежатели на смартфони и таблети с ОС Android за измерване на нивото на радиация и дозата в ежедневието. Gamma Sapiens непрекъснато предава в реално време измерените стойности по Bluetooth-интерфейс в смартфони и таблети с ОС Android.
Измерители-сигнализатори за търсене - ИСП-РМ1401K-01A (PM1401GNA),ИСП-PM1401K-01B (PM1401GNB)

Измерители-сигнализатори за търсене

ИСП-РМ1401K-01A (PM1401GNA),ИСП-PM1401K-01B (PM1401GNB)

повече информация

Гама-неутронни прибори за търсене в здрав метален корпус. Препоръчва се за изпълнение на задачи по откриване и локализация на гама и/или неутронни източници, а също разследване на инцидент при сработване на високочувствителни портални радиационни монитори.

Сигнализатор за гама-лъчение - aGent-R

Сигнализатор за гама-лъчение

aGent-R

повече информация

Предназначение
Определяне на повишени нива на гама-лъчение и тяхната оценка с помощта на прагова сигнализация на четири нива.