Интелигентeн детектор за гама-лъчение

Gamma Sapiens

Интелигентeн детектор за гама-лъчение - Gamma Sapiens

  • Интелигентeн детектор за гама-лъчение - Gamma Sapiens
  • Интелигентeн детектор за гама-лъчение - Gamma Sapiens
  • Интелигентeн детектор за гама-лъчение - Gamma Sapiens
  • Интелигентeн детектор за гама-лъчение - Gamma Sapiens
  • Интелигентeн детектор за гама-лъчение - Gamma Sapiens
Интелигентния детекторът за гама-лъчение Gamma Sapiens е предназначен за: • Измерване на натрупаната доза от гама-лъчение (амбиентен еквивалент на дозата); • Измерване на мощността на дозата от гама-лъчение (мощност на амбиентния еквивалент на дозата); • Предаване на измерените стойности по радиоинтерфейс Bluetooth в смартфон или таблет.