Онлайн разширение за съществуващи въздушни пробоотборници

poCAMon XT

Онлайн разширение за съществуващи въздушни пробоотборници - poCAMon XT

  • Онлайн разширение за съществуващи въздушни пробоотборници - poCAMon XT
  • Онлайн разширение за съществуващи въздушни пробоотборници - poCAMon XT

Работата с версията XT е идентична със стандартния poCAMon. Границите на откриване зависят от въздушния поток на вашия пробоотборник и специфичната конструкция на държателя на филтъра.