Радон / Торон монитор с вградено измерване на пропускливостта на почвата

RTM2200 почвен газ

Радон / Торон монитор с вградено измерване на пропускливостта на почвата - RTM2200 почвен газ

• Възможно най-бърза реакция и време на затихване; без време за забавяне
• Без конфликт от Торон (Rn-220 - ще се измерва отделно)
• Няма дълготрайно замърсяване с Po-210 дори при постоянни измервания при високи концентрации на Радон