Установка за измерване на обемна активност на радиоактивни аерозоли

УДА-1АБ

Установка за измерване на обемна активност на радиоактивни аерозоли - УДА-1АБ

  • Установка за измерване на обемна активност на радиоактивни аерозоли - УДА-1АБ
  • Установка за измерване на обемна активност на радиоактивни аерозоли - УДА-1АБ

Предназначение:
• Измерване на обемната активност на алфа-излъчващи радионуклиди и бета-излъчващи радионуклиди, съдържащи се във вид на аерозоли във въздуха.