Индивидуален дозиметър за рентгеново и гама лъчение

ДКГ-PM1630 RadFlash

Индивидуален дозиметър за рентгеново и гама лъчение - ДКГ-PM1630 RadFlash

  • Индивидуален дозиметър за рентгеново и гама лъчение - ДКГ-PM1630 RadFlash
  • Индивидуален дозиметър за рентгеново и гама лъчение - ДКГ-PM1630 RadFlash
  • Индивидуален дозиметър за рентгеново и гама лъчение - ДКГ-PM1630 RadFlash
  • Индивидуален дозиметър за рентгеново и гама лъчение - ДКГ-PM1630 RadFlash
  • Индивидуален дозиметър за рентгеново и гама лъчение - ДКГ-PM1630 RadFlash
  • Индивидуален дозиметър за рентгеново и гама лъчение - ДКГ-PM1630 RadFlash
  • Индивидуален дозиметър за рентгеново и гама лъчение - ДКГ-PM1630 RadFlash
  • Индивидуален дозиметър за рентгеново и гама лъчение - ДКГ-PM1630 RadFlash
  • Индивидуален дозиметър за рентгеново и гама лъчение - ДКГ-PM1630 RadFlash

Оптимален за служители на медицински институции, радиоизотопни лаборатории, служби за сигурност и митнически контрол.Възможността за предаване на данни в реално време позволява използването на РМ1630 като средство за контрол и индикация на МЕД и ЕД по време на ендоваскуларни хирургични процедури и други процедури с използване на ИИИ и позволява воденето на база данни на историята и отчитането на дозовите натоварвания на персонала по време на пребиваването в операционната зала с помощта на Автоматизираната система за индивидуален дозиметричен контрол АСИДК-PM531.