Индивидуални дозиметри

ДКГ АТ2503B, ДКГ АТ2503B/1, ДКГ АТ2503B/2

Индивидуални дозиметри - ДКГ АТ2503B, ДКГ АТ2503B/1, ДКГ АТ2503B/2

  • Индивидуални дозиметри - ДКГ АТ2503B, ДКГ АТ2503B/1, ДКГ АТ2503B/2
  • Индивидуални дозиметри - ДКГ АТ2503B, ДКГ АТ2503B/1, ДКГ АТ2503B/2
  • Индивидуални дозиметри - ДКГ АТ2503B, ДКГ АТ2503B/1, ДКГ АТ2503B/2
  • Индивидуални дозиметри - ДКГ АТ2503B, ДКГ АТ2503B/1, ДКГ АТ2503B/2
  • Индивидуални дозиметри - ДКГ АТ2503B, ДКГ АТ2503B/1, ДКГ АТ2503B/2
  • Индивидуални дозиметри - ДКГ АТ2503B, ДКГ АТ2503B/1, ДКГ АТ2503B/2

▪ Едновременно измерване на мощността на индивидуалния еквивалент на дозата и дозата на гама-лъчението
▪ Автоматично компенсиране на собствения фон на детектора
▪ Режим на сигнализация за наличие на импулсно лъчение с продължителност от 10 ns (опция)