Дозиметър-радиометър

МКС АТ6130С

Дозиметър-радиометър - МКС АТ6130С

  • Дозиметър-радиометър - МКС АТ6130С
  • Дозиметър-радиометър - МКС АТ6130С
  • Дозиметър-радиометър - МКС АТ6130С
  • Дозиметър-радиометър - МКС АТ6130С

• Корпус от удароустойчива ABC пластмаса
• Удобно меню
• Режим на търсене