Дозиметри радиометри

МКС АТ1125, МКС АТ1125А

Дозиметри радиометри - МКС АТ1125, МКС АТ1125А

  • Дозиметри радиометри - МКС АТ1125, МКС АТ1125А
  • Дозиметри радиометри - МКС АТ1125, МКС АТ1125А
  • Дозиметри радиометри - МКС АТ1125, МКС АТ1125А
  • Дозиметри радиометри - МКС АТ1125, МКС АТ1125А

• Висока чувствителност
• Режим на визуализация на спектъра при свързване с ПК