Индивидуален детектор/ дозиметър за гама-лъчение

PM1605BT

Индивидуален детектор/ дозиметър за гама-лъчение - PM1605BT

  • Индивидуален детектор/ дозиметър за гама-лъчение - PM1605BT
  • Индивидуален детектор/ дозиметър за гама-лъчение - PM1605BT
  • Индивидуален детектор/ дозиметър за гама-лъчение - PM1605BT
  • Индивидуален детектор/ дозиметър за гама-лъчение - PM1605BT
  • Индивидуален детектор/ дозиметър за гама-лъчение - PM1605BT
  • Индивидуален детектор/ дозиметър за гама-лъчение - PM1605BT

Електронният дозиметър PM1605BT е оборудван с Гайгер-Мюлеров брояч за разширено измерване на амбиентния еквивалент на дозата и мощността на амбиентния еквивалент на дозата. Приборите могат да търсят, откриват и локализират радиоактивни източници, да предупреждават потребителя със звукови, визуални и вибрационни сигнализации, да предават съхранените данни към компютър или смартфон.
Дозиметърът е проектиран да издържа на екстремни условия на околната среда като ограничена видимост, повишен шум, високи температури, излагане на морска вода, удари и падания. Контролният панел с два големи бутона позволява използването на защитни ръкавици при работа с прибора.
Приборите се препоръчват за лична радиационна защита на персонала за бързо реагиране, екипи за боравене с опасни материали, гражданска защита, пожарникари и други звена, чиято дейност е свързана с радиологични опасности.