Универсален дозиметър

ДКС-101

Универсален дозиметър - ДКС-101

Измеренване на:
• кермата (Gy)и мощността на кермата във въздуха (Gy/s);
• погълната доза във вода (Gy) и нейната мощност (Gy/s);
• амбиентния еквивален на дозата (Sv) и неговата мощност (Sv/s);
• тока (А); *
• заряда (Q). *
* — по тези величини не се проверява