Радиометър-дозиметър за алфа-бета-гама-лъчения РКС-01

СТОРА-АБГ

Радиометър-дозиметър за алфа-бета-гама-лъчения РКС-01 - СТОРА-АБГ

  • Радиометър-дозиметър за алфа-бета-гама-лъчения РКС-01 - СТОРА-АБГ
  • Радиометър-дозиметър за алфа-бета-гама-лъчения РКС-01 - СТОРА-АБГ
  • Радиометър-дозиметър за алфа-бета-гама-лъчения РКС-01 - СТОРА-АБГ
  • Радиометър-дозиметър за алфа-бета-гама-лъчения РКС-01 - СТОРА-АБГ
  • Радиометър-дозиметър за алфа-бета-гама-лъчения РКС-01 - СТОРА-АБГ

Компактен прибор за търсене с телескопичен прът за оперативно откриване и локализиране на източници на алфа, бета, гама и рентгеново лъчение.