Радиометър-дозиметър за гама-, бета-лъчения РКС-01

СТОРА-ТУ - обновена версия

Радиометър-дозиметър за гама-, бета-лъчения РКС-01 - СТОРА-ТУ - обновена версия

При обновения прибор «СТОРА-ТУ» е променен външния вид: той е по-малък по размери, има съвременен корпус защитен от прах и влага (ІР-54). Големият течнокристален индикатор (ЖКИ) с луминесцентно осветяване позволява едновременно да се виждат единиците на измерване, грешката при измерване, праговото ниво на сигнализация и реалното време. Освен това, на ЖКИ е изведена информация за състоянието на захранващите елементи и е предвиден 12-сегментен индикатор за интензивността на лъчението.
Новата версия на прибора предвижда наличие на канал Bluetooth за връзка с РС. Приборът позволява запис в енергонезависимата памет на резултатите от измерванията с по-нататъшното им предаване в РС след завършване на измерванията, а също работа в режим интелигентен детектор с предаване на резултатите от измерванията в РС или джобен РС в реално време.