Personal Dose

Tracker

Personal Dose - Tracker

Автоматизираната система за отчитане на дозовите натоварвания на персонала на основата на програмното осигуряване "Personal Dose Tracker", разработено от Полимастер, позволява да се води отчитане на индивидуалните дози от външно облъчване на работниците на основата на резултатите от измерванията на индивидуалните характеристики на облъчване на всеки работник при помощта на електронни индивидуални дозиметри.