Мобилна система за откриване

PoliGate™

Мобилна система за откриване - PoliGate™

  • Мобилна система за откриване - PoliGate™
  • Мобилна система за откриване - PoliGate™
  • Мобилна система за откриване - PoliGate™
  • Мобилна система за откриване - PoliGate™
  • Мобилна система за откриване - PoliGate™
  • Мобилна система за откриване - PoliGate™

Интегрираната мобилна система за откриване е предназначена за:
• Автоматично сканиране на неподвижни или подвижни обекти, включително такива, разположени върху или в транспортни средства.
• Временни контролни пунктове за радиоактивен контрол с цел откриване на незаконен трафик на радиоактивни вещества и материали.
• Радиоактивен контрол на пропускателни пунктове, които не са оборудвани с радиационни портални монитори или на временни контролни съоръжения.
• Локализиране и идентифициране на откритите (забранените) радиоактивни материали.
• Мониторинг на замърсяване на околната среда както за авариен, така и за рутинен контрол.
• Докладване в реално време и прехвърляне на получената информация от мястото на инцидента към контролния център за експертна поддръжка и спешно вземане на решения.