Гама-радиометър

РКГ-АТ1320C

Гама-радиометър - РКГ-АТ1320C

ОСОБЕНОСТИ • Интелигентен детекторен блок от спектрометричен тип с интерфейс USB • Вградена непрекъсната автоматична светодиодна стабилизация на енергийната скала на радиометъра, контрол на запазване на градуировката и авторегулиране с помощта на контролна проба на основата на KСl • Идентификация на радионуклиди • Автоматично изваждане на фона • Измерване на активността на пробите в широк диапазон на плътност на материалите • Възможност за използване както в стационарни, така и в мобилни лаборатории за радиационен контрол • Методическо и метрологично осигуряване на измерванията